Polityka Prywatności

/Polityka Prywatności
Polityka Prywatności2019-02-15T14:18:53+00:00
 1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest MR Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni: Plac Kaszubski numer 7/11, 81-350 Gdynia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000183893, NIP: 5861953603, REGON: 19152313200000 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne- go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUCK EURO COMPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdyni: Plac Kaszubski numer 7/11, 81-350 Gdynia  KRS 0000622958Kontakt z administratorem danych jest możliwy pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora lub za pośrednictwem adresu e -mail :  biuro @mr24.pl.

 

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania, prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

– w celu zawarcia i wykonania umowy np. najmu / sprzedaży  lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (niezbędność do wykonania umowy) ;

-w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym np. przechowywanie dowodów księgowych dotyczących umowy najmu/sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego np. z przepisów o rachunkowości),

– w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ustosunkowania się do zarzutów w toku postępowania sądowego – na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO (niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora wynikającego z Kodeksu cywilnego, którym jest konieczności realizacji i obrony praw administratora)

– w celu prowadzenia marketingu produktów administratora- – na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO (niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dostarczanie klientom informacji o produktach i usługach oferowanych przez administratora) lub na podstawie zgody;

-w celach analitycznych i administracyjnych – na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO (niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość doskonalenia oferowanych usług i produktów administratora)

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy najmu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( w tym przepisów o rachunkowości), a w razie przetwarzania na podstawie zgody klienta – do czasu wycofania zgody.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ponadto, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia przez Administratora oferty produktów lub usług oraz  zawarcia umowy najmu/ sprzedaży, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia wskazanej umowy.

 

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

– uprawnione organy publiczne,

– podmioty świadczące obsługę prawną,

-podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów,

-podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Pani/Pana dane osobowe.

 1. Pliki cookies
  1. Witryna https://pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy MR Nieruchomości sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
  3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
   Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.